Ревізійна комісія | Садове товариство Забір'я

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія

Ревізійну комісію Товариства обрано загальними зборами 2 липня 2011 і 23 червня 2012 року.

До її складу увійшли

Кравченко Ігор Іванович (голова),
Грецька Тетяна Миколаївна,
Самойлова Валентина Олександрівна.

В рамках проведення перевірок фінансової діяльності Товариства за період 2012, 2013, 2014, 2015 та2016 р. ревізійна комісія зробила наступні висновки:

Первинна бухгалтерська документація представлена ​​в повному обсязі. В наявності касові документи, банківські виписки, документи матеріального обліку, бухгалтерський баланс, акти інвентаризації, документи господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт).
Нарахування та виплати заробітної плати проводяться на підставі затверджених документів.
Ведуться документи обліку сплати членських внесків, проведена звірка їх сплати. Ведеться облік сплати і нарахування витрат за електроенергію. Проведена інвентаризація і звіряння показників приладів обліку електроенергії в цілому.
Налагоджено контроль за сплатою цільових внесків за підключення до газових мереж та за надання додаткової електропотужності..
Формування майнового фонду Товариства ведеться згідно Статуту Товариства.

В рамках проведення перевірки фінансової діяльності Товариства за період 2011 р – 1 кв. 2012, ревізійна комісія зробила наступні висновки:

Первинна бухгалтерська документація представлена ​​в повному обсязі. В наявності касові документи, банківські виписки, авансові звіти, документи матеріального обліку, бухгалтерський баланс, акти інвентаризації, документи господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт).
Нарахування та виплати заробітної плати проводяться на підставі затверджених документів.
Ведуться документи обліку сплати членських внесків, проведена звірка їх сплати. Ведеться облік сплати і нарахування витрат за електроенергію. Проведена інвентаризація і звіряння показників приладів обліку електроенергії в цілому. Необхідно виключити факти неврахованого використання електроенергіі.
Налагоджено контроль за сплатою цільових внесків за підключення до газових мереж. Неоплачені суми за підключення до газових мереж підлягають внесенню в касу товариства.
Розпочато формування майнового фонду Товариства, передбаченого п. П. 8.1 – 8.3 Статуту.
Не затверджений остаточно порядок і розмір визначення компенсації витрат інвесторів при підключенні до газопроводу нових користувачів.

В рамках проведення перевірки фінансової діяльності Товариства за період з 28.01.2004 по 31.08.2011 р, Ревізійна комісія зробила наступні висновки:

Первинна бухгалтерська документація представлена ​​не в повному обсязі. В наявності касові документи, банківські виписки, авансові звіти за вказаний період. Відсутні документи матеріального обліку, бухгалтерський баланс, акти інвентаризації, окремі документи господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт).
Відсутні затверджені штатний розклад і статті витрат по виплаті заробітної плати голові і бухгалтеру починаючи з 01.01.2007 року. Фактично, заробітна плата з 01.01.2007 по 01.09.2011 виплачувалася незаконно.
Відсутні документи обліку сплати членських внесків членів Товариства в повному обсязі.
Облік сплати і нарахування витрат за електроенергію відсутня. Інвентаризації та звірки приладів обліку електроенергії у членів СТ Троянда-2 не проводилося.
Зібрані цільові членські внески на розвиток інфраструктури витрачалися нецільовим чином.
Майновий фонд Товариства, передбачений п. П. 8.1 – 8.3 Статуту, не сформований. Відсутня облік та інвентаризація власного і орендованого майна та матеріальних цінностей. Як наслідок, кошти на ремонт і профілактику такого майна виділяються фактично незаконно (зокрема, доріг і проїздів, трансформаторної підстанції та електромережі Товариства.
Бухгалтерський баланс Товариства, щорічне затвердження якого потрібно п. 11.1 Статуту Товариства, не ведеться весь період перевірки. Цим самим створюються умови для порушень у сфері фінансово-господарської діяльності Товариства.
Відсутня в повному обсязі список членів Товариства з закріпленими земельними ділянками. Не визначено, як враховуються сплачені членські внески при переході права власності ділянки від однієї особи іншій.
Не розрахований і не закріплений юридично порядок і розмір визначення компенсації витрат інвесторів при підключенні до газопроводу нових користувачів.
Немає документів по калькуляції вартості видаткової одиниці електроенергії (кіловат / години) для членів Товариства.
Земельний податок сплачувався Товариством в повному обсязі відповідно до законодавства із зібраних членських внесків. Калькуляції платежу з податку на землю для кожного члена Товариства не проводилося і відповідно плата за землю у кожного члена СТ не стягувалося. У зв’язку з цим плату за землю сплачують менше половини власників земельних ділянок і сумлінні платники фактично сплачують земельний податок за недобросовісних.
Немає затвердженого переліку розмірів цільових та членських внесків членами Товариства станом на 31.08.2011 р
Остаточні висновки щодо копій прибуткових касових ордерів по внесках за газифікацію Товариства, які не відображені в касових документах, представляється можливим підготувати тільки після більш детальної поглибленої цільової перевірки. Таку перевірку може провести Правління Товариства або призначена ним комісія, або залучений аудитор. Результати роботи такої комісії (аудитора) підлягають обов’язковому доведенню до Ревізійної комісії та загальних зборів Товариства.
Відсутність претензійно-позовної роботи (на прикладі з неповерненням 30 000 грн. ДП Макарівська ПМК-11 в 2007-2010 роках) і пов’язані з цим неминучі збитки свідчить про необхідність посилення контролю за роботою Правління та його голови з боку загальних зборів, Ревізійної комісії і Наглядової ради.