Загальні збори | Садове товариство Забір'я

Загальні збори

Загальні збори

Загальні збори є, згідно зі Статутом Товариства, його вищим органом і має право приймати будь-які рішення, що стосуються його статутної діяльності: затверджувати статут, нормативні документи, річний звіт і баланс, вибирати Правління та його голову, Наглядову раду та Ревізійну комісію. Загальні збори проводяться кожен рік. Позачергові загальні збори можуть бути скликані за ініціативою Правління або не менше, ніж двома третинами членів Товариства.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Товариства.

Протоколи загальних зборів Товариства доступні тут:

Публікація на сторінці Загальні збори 1

I distinguish three main text objectives. First, your objective could be merely to inform people. A second objective could be to persuade people. You want people to buy your products or to return to your website.

You could write a text in order to entertain your audience, for instance by making them laugh or by moving them. These text objectives are not at all mutually exclusive. I distinguish three main text objectives. First, your objective could be merely to inform people. A second objective could be to persuade people. You want people to buy your products or to return to your website. You could write a text in order to entertain your audience, for instance by making them laugh or by moving them. These text objectives are not at all mutually exclusive. I distinguish three main text objectives. First, your objective could be merely to inform people. A second objective could be to persuade people. You want people to buy your products or to return to your website. You could write a text in order to entertain your audience, for instance by making them laugh or by moving them. These text objectives are not at all mutually exclusive. I distinguish three main text objectives. First, your objective could be merely to inform people. A second objective could be to persuade people. You want people to buy your products or to return to your website. You could write a text in order to entertain your audience, for instance by making them laugh or by moving them. These text objectives are not at all mutually exclusive.