Загальні збори | Садове товариство Забір`я | СТ Забір'я

Загальні збори

Загальні збори

Рішення загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Товариства.

Загальні збори

Загальні збори , згідно зі Статутом Товариства, є його вищим органом і мають право приймати будь-які рішення, що стосуються його  діяльності: затверджувати статут, нормативні документи, річний звіт і баланс, вибирати Правління та його голову . Загальні збори проводяться кожен рік.

Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на вимогу:

– Голови правління;

– Правління Організації;

– Ревізійної комісії;

– Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.;

Член Організації, який не має можливості бути особисто присутнім на Загальних зборах, має право призначити свого представника. Повноваження представника повинні бути підтверджені Доручення, засвідченою та зареєстрованою Правлінням не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до

проведення Загальних зборів членів Організації. В іншому випадку участь представника на Загальних зборах членів Організації не допускається.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Товариства.

В майбутньому із всіма  протоколами та  рішеннями загальних зборів ви зможете ознайомитись на цій сторінці.